Zakład Hydrologii Badania naukowe Publikacje mgr Alicja Olszewska

Publikacje mgr Alicji Olszewskiej

Publikacje mgr Alicji Olszewskiej

 

2018

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: New insight into defining the lakes of the southern Baltic coastal zone, w: Environmental Monitoring and Assessment, vol. 190, 2018, ss. 1-18, DOI:10.1007/s10661-017-6447-8

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja, Pietruszyński Łukasz [i in.]: The supply of total nitrogen and total phosphorus from small urban catchments into the Gulf of Gdańsk, w: Baltica, vol. 31, nr 2, 2018, ss. 154-164, DOI:10.5200/baltica.2018.31.15

 

2017

Artykuły z czasopism

Olszewska Alicja, Cieśliński Roman: Hydrologiczne uwarunkowania transportu substancji biogenicznych w zlewni młodoglacjalnej o różnym typie użytkowania (na przykładzie zlewni Zbrzycy), w: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, vol. 91, nr 1, 2017, ss. 33-36, DOI:10.15199/17.2017.1.7

 

2016

Artykuł w suplemencie

Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz, Budzisz Marta [i in.]: Pollution load released into the Bay of Gdańsk by small river catchments in the coastal city of Sopot, w: Forum Geografic, vol. 15, nr 2, 2016, ss. 105-114, DOI:10.5775/fg.2016.139.s

 

2014

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Błaszkowski Jerzy, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Zmiany warunków morfometrycznych jezior Ptasi Raj i Karaś, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-205-2, ss. 123-134

Materiały konferencyjne

Cieśliński Roman, Chlost Izabela, Olszewska Alicja [i in.]: Influence of hydrological conditions on the state of selected plant habitats in the Slowiński National Park (northern Poland), w: Water resources and wetlands: 2nd International Conference, 11- 13 September, 2014, Tulcea (Romania): conference proceedings / Gâştescu Petre, Marszelewski Włodzimierz, Bretcan Petre, Water Resources and Wetlands, 2014, Romanian Limnogeographical Association, ss. 353-360

 

2012

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: Exploitation and protection of the Polish Southern Baltic coastal zone lakes and their potential for recreation, w: Polish Journal of Natural Sciences, vol. 27, nr no. 4, 2012, ss. 377-392

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: Kopalińskie Lake as an example of an anthropogenic reservoir of the southern Baltic Sea coast, w: Limnological Review, vol. 12, nr 1, 2012, ss. 3-10, DOI:10.2478/v10194-011-0039-8

Pietruszyński Łukasz, Olszewska Alicja, Bogdanowicz Robert: The assessment of the impact of retention reservoirs on the water quality of streams in urban areas (Oruński Stream catchment case), w: Limnological Review, vol. 12, nr 2, 2012, ss. 87-92, DOI: 10.2478/v10194-011-0048-7

 

2010

Rozdziały z monografii

Bogdanowicz Robert, Olszewska Alicja, Drwal Jan [i in.]: Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) do oceny hydrograficznych uwarunkowań wielkości dostawy zanieczyszczeń w zlewniach młodoglacjalnych na przykładzie zlewni Borucinki, w: Woda w badaniach geograficznych, 2010, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego. Instytut Geografii, ISBN 978-83-60026-33-5, ss. 91-97

Inna publikacja

Johannes Deelstra1, Csilla Farkas1, Alexander Engebretsen1.2, Sigrun H. Kv?rn?1, Stein Beldring3 and Alicja Olszewska4, 2010, Can we simulate runoff from agriculture-dominated watersheds? Comparison of the DrainMod, SWAT, HBV, SOUP and INCA, models applied for the Skuterud catchment., Proceedings Bioforsk conference. Eds.: Fl?istad, E., Munthe, K. FOKUS Bioforsk, vol.5, nr 2, p.2, Bioforsk Jord og Milj?

 

2009

Rozdziały z monografii

Bogdanowicz Robert, Olszewska Alicja: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-83-D Człuchów-Płn, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-83-D, Człuchów-Płn, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0441-3

Bogdanowicz Robert, Olszewska Alicja: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-84-C Chojnice, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N33-84-C, Chojnice, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0444-4

Olszewska Alicja, Bogdanowicz Robert: Wpływ miasta Człuchowa na jakość wód jezior w zlewni górnej Chrząstawy (dorzecze Odry), w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, ss. 503-506

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: Specyfika hydrochemiczna wód jeziora Modła wynikająca z uwarunkowań geograficznych, w: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A, Geografia Fizyczna, vol. 60, 2009, ss. 81-94

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2019