Zakład Hydrologii Badania naukowe Publikacje mgr Paweł Przygrodzki

Publikacje mgr. Pawła Przygrodzkiego

Publikacje mgr. Pawła Przygrodzkiego

1. Przygrodzki P., 2012, Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski, arkusz Osiek (N-34-73-D), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, GEOMAT, Poznań
2. Przygrodzki P., 2012, Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski, arkusz Kwidzyn (N-34-74-D), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, GEPOL, Poznań
3. Przygrodzki P., Letkiewicz B., Mykita M., 2012, Wpływ zmian klimatycznych na zasięg ekstremalnych wezbrań sztormowych w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej pod koniec XXI wieku, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5/2012, IMOGEOR, Gdańsk (w druku)
4. Schmelzer N., Holfort J., Sztobryn M., Przygrodzki P., 2012, Climatological ice atlas for the Western and Southern Baltic Sea (1961-2010), Bundesamt fur Seeschiffahrt Und Hydrographie, Hamburg and Rostock
5. Kańska A., Krzysztofik K., Sztobryn M., Brzoza M., Mykita M., Schmelzer N., Przygrodzki P., 2010. Przygotowanie i opracowanie informacji o zlodzeniu toru wodnego na Zalewie Szczecińskim na podstawie danych 1960 – 2008, IMGW, Gdynia
6. Staszek W., P. Przygrodzki, 2010, Opracowanie dotyczące wód powierzchniowych Gminy Pelplin, Urząd Gminy Pelplin, Pelplin
7. Staszek W., Fac-Beneda J., E. Woźniak, P.Przygrodzki, , M. Malinowska, , 2010, Opracowanie koncepcji szlaków kajakowych województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
8. Fac-Beneda J., Przygrodzki P., 2009, Sezonowa zmienność wykształcenia i zorganizowania sieci rzecznej Reknicy, [w:] Zasoby i ochrona wód. Obieg wody w zlewniach rzecznych., Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Hydrologii UG

Ostatnio modyfikowane: 31.12.2012