Zakład Hydrologii Badania naukowe Publikacje dr Łukasz Pietruszyński

Publikacje -dr Łukasz Pietruszyński

Publikacje dr. Łukasza Pietruszyńskiego

 

2018

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja, Pietruszyński Łukasz [i in.]: The supply of total nitrogen and total phosphorus from small urban catchments into the Gulf of Gdańsk, w: Baltica, vol. 31, nr 2, 2018, ss. 154-164, DOI:10.5200/baltica.2018.31.15

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman: The effects of different land use and hydrological types on water chemistry of young glacial ponds, w: Journal of Hydrology, vol. 564 , 2018, ss. 605-618, DOI:10.1016/j.jhydrol.2018.07.049

Materiały konferencyjne

Chlost Izabela, Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Influence of human activity on the functioning of the raised bog on the example of the Żarnowska peatland (in northern Poland), w: Water resources and wetlands: 4th International Conference, 5- 9 September, 2018, Tulcea (Romania): conference proceedings / Gâştescu Petre, Bretcan Petre ( red. ), Water Resources and Wetlands, 2018, Transversal Publishing House, ss. 246-254

 

2017

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Chlost Izabela, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Funkcjonowanie systemu hydrograficznego Martwa Wisła - Wisła Śmiała, w: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły / Marszelewski Włodzimierz ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 4, 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3943-0, ss. 33-56

Artykuły z czasopism

Budzisz Marta, Woźniak Ewa, Duda Filip [i in.]: Wpływ wybranych uwarunkowań geograficznych na stosunki wodne i siedliska roślinne rezerwatu przyrody "Piaśnickie Łąki", w: Słupskie Prace Geograficzne, nr 14, 2017, ss. 5-24

Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz, Duda Filip: Zróżnicowanie natężenia przepływu w wodach układu hydrograficznego zachodniej części Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, w: Przegląd Geofizyczny, vol. 62, nr 3-4, 2017, ss. 197-215

Pietruszyński Łukasz, Budzisz Marta, Cieśliński Roman: Ocena jakości wody w zbiornikach młodoglacjalnych oraz ich znaczenie w ekosystemie wodnym wybranej zlewni Pojezierza Kaszubskiego, w: Ochrona Środowiska, vol. 39, nr 1, 2017, ss. 11- 22

 

2016

Rozdziały z monografii

Pietruszyński Łukasz: Studenckie Koło Naukowe Hydrologów, w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 361-363

Artykuły z czasopism

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman: Wpływ opadu atmosferycznego na stan jakościowy rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oruńskiego, w: Inżynieria Ekologiczna, vol. 49, 2016, ss. 151-161, DOI:10.12912/23920629/64523

Artykuł w suplemencie

Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz, Budzisz Marta [i in.]: Pollution load released into the Bay of Gdańsk by small river catchments in the coastal city of Sopot, w: Forum Geografic, vol. 15, nr 2, 2016, ss. 105-114, DOI:10.5775/fg.2016.139.s

 

2015

Artykuły z czasopism

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman, Woźniak Ewa [i in.]: Transport substancji biogenicznych w zlewni młodoglacjalnej na tle sezonowych zmian struktury hydrograficznej (na przykładzie zlewni Borucinki), w: Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, vol. 15, nr 3, 2015, ss. 75-88

 

2014

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Błaszkowski Jerzy, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Zmiany warunków morfometrycznych jezior Ptasi Raj i Karaś, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-205-2, ss. 123-134

Sikora Magda, Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz: Wpływ Gdańska na stosunki wodne zlewni rzeki Strzyża, w: Woda w mieście / Ciupa Tadeusz, Suligowski Roman ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 2, 2014, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ISBN 978-83-60026-50-2, ss. 253-262

 

2013

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Woźniak Ewa [i in.]: Izmeneniâ plotnosti i količestva nekotoryh himičeskih soedinenij v bassejne reki Boručinki (severnaâ Pol'ša), w: Aktual'nye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ: sbornik materialov Meždunarodnoj naučnopraktičeskoj konferencii 25-27 sentâbrâ 2013 g. / Volčeka A. A. [i in.] ( red. ), 2013, Izdatel'stvo BrGTU, ISBN 978-985-493-258-3, ss. 249-253

 

2012

Rozdziały z monografii

Pietruszyński Łukasz: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-75-C Prabuty, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-75-C, Prabuty, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1919-6

Pietruszyński Łukasz: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-75-D Susz, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-75-D, Susz, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1887-8

Artykuły z czasopism

Pietruszyński Łukasz, Olszewska Alicja, Bogdanowicz Robert: The assessment of the impact of retention reservoirs on the water quality of streams in urban areas (Oruński Stream catchment case), w: Limnological Review, vol. 12, nr 2, 2012, ss. 87-92, DOI: 10.2478/v10194-011-0048-7

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2019