Zakład Hydrologii Badania naukowe Projekty badawcze Unijne, w tym Projekty Ramowe

Unijne, w tym Projekty Ramowe

ROK

TYTUŁ PROJEKTU

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

PARTNERZY

2008 – 2013

Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich woj. pomorskiego

PRZEDSIĘWZIECIE WSPÓŁFINASOWANE W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ (Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody oraz Katedra Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego
Nadmorski Park Krajobrazowy
Nadleśnictwo Wejherowo
Nadleśnictwo Lębork

2008 – 2011

Innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowo - osadowej dla terenów niezurbanizowanych (Innovative solutions for wastewater management in rural areas)

finansowane przez Norweski Mechanizm Finansowania

Uniwersytet Łódzki
Politechnika Gdańska
POMCERT

Ostatnio modyfikowane: 20.02.2013