Zakład Hydrologii Badania naukowe Projekty badawcze Ministerialne

Ministerialne

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU

GŁÓWNY WYKONAWCA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Dwa prądomierze profilujące z osprzętem umożliwiającym ich wykorzystanie w przewidywalnych warunkach terenowych

prof. dr hab. Jan Drwal

mgr inż. Artur Cysewski

MNiI

Rola obszaru endoreicznego Linia w bilansowaniu opadu atmosferycznego

prof. dr hab. Jan Drwal

mgr Ewa Woźniak

MNiSW

Systemy hydrograficzne w obszarach młodoglacjalnych

dr Joanna Fac - Beneda

MNiSW

Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania zmienności składu chemicznego osadów jeziora Sarbsko

dr Michał Woszczyk

dr Roman Cieśliński

MNiSW

Rola jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża Bałtyku południowego w transformacji jakości wód do nich dopływających na przykładzie jezior Łebsko i Gardno

dr Roman Cieśliński

MNiSW

Rola jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża Bałtyku południowego w transformacji jakości wód do nich dopływających

dr Roman Cieśliński

MNiSW

Ostatnio modyfikowane: 18.02.2013