Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci mgr Alicja Olszewska

Karta pracownika Katedry Hydrologii mgr Alicji Olszewskiej

Karta pracownika Katedry Hydrologii mgr Alicji Olszewskiej

 

Imię i nazwisko

Alicja Olszewska

Tytuł/stopień naukowy

Magister

Adres do korespondencji

ul. Bażyńskiego 4,

Gdańsk 80-952

Numer pokoju

B 330

Telefon

6530

Email

geoao@ug.edu.pl

Pełnione funkcje

doktorant,

asystent,

nauczyciel akademicki

Zainteresowania badawcze

problematyka procesów akumulacji i transportu substancji biogenicznych, transformacją zanieczyszczeń w jeziorach, wpływ uwarunkowań hydrologicznych na transport i akumulację ładunków zanieczyszczeń w zlewniach rzecznych i jeziornych oraz modelowaniem hydrologicznym zlewni z wykorzystaniem GIS

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby

Lubię podróże, dobrą książkę, kino akcji, ale ponad wszystko kocham gotować!

 

 

PUBLIKACJE

Udział w projektach badawczych

Najważniejsze odbyte kursy, szkolenia, zdobyte wyróżnienia i nagrody

Odbyte staże

Ostatnio modyfikowane: 21.02.2019