Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiBadania naukowePublikacjemgr Zuzanna Krajewska

Publikacje mgr Zuzanny Krajewskiej

Publikacje mgr Zuzanny Krajewskiej

1. Krajewska Z., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-84-A Brusy
2. Krajewska Z., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-84-C Chojnice
3. Krajewska Z., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-83-D Człuchów Płn.
4. Bogdanowicz R., Krajewska Z., 2011, Stężenia i ładunki wybranych związków azotu w ciekach zlewiska Zatoki Puckiej, Gospodarka Wodna, 2, 72 - 77;
5. Bogdanowicz R., Drwal J., Woźniak E., Fac-Beneda J., Cysewski A., Krajewska Z., Jokiel J., 2011, Raport z zadania piątego: Realizacja rozwiązań ograniczających wpływ zanieczyszczeń na wybranych obszarach pilotowych, Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo - osadowej dla terenów niezurbanizowanych. NORWET
6. Krajewska Z., Bogdanowicz R., 2010, Sezonowa zmienność ładunku wybranych związków azotu w ciekach zlewiska Zatoki Puckiej, Biblioteka Monitoringu Środowiska;
7. Krajewska Z., Bogdanowicz R., 2010, Skład chemiczny wód w dolnych biegach cieków w północnej części Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Ziętkowiak Z. (red.), Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych, Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 13, Poznań, 57 - 69, 
8. Bogdanowicz R., Krajewska Z., 2009, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-34-51-D Krynica Morska, GUGiK, Warszawa
9. Bogdanowicz R., Krajewska Z., 2009, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-84-A Brusy, GUGiK, Warszawa
10. Krajewska Z., Bogdanowicz R., 2009, Zmienność czasowa i zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód w ujściowych odcinkach cieków zlewiska Zatoki Puckiej, [w:] Fac-Beneda J., Bogdanowicz R. (red.) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, FRUG, Gdańsk;
11. Krajewska Z., Bogdanowicz R., 2009, Zróżnicowanie i wielkość eksportu substancji biogenicznych w zlewisku Zatoki Puckiej [w:] Jankowski A.T., Absalon D., Machowski R., Ruman M. (red.) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Wyd. Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, PTG o. Katowice, RZGW Gliwice;
12. Bogdanowicz R., Krajewska Z., 2009, Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych, [w:] Błażejowski J.(red.) Zrównoważony rozwój, GTN, Gdańsk, 19 - 25;
13. Krajewska Z., 2009, Wstępne wyniki badań jakości wody w profilach ujściowych rzek zlewiska Zatoki Puckiej, Richling A. (red.) Geograficzne spotkamia w drodze. Krok trzeci - Warszawa. Materiały III Konferencji Geografów - Doktorantów, Warszawa, 10 - 11 października 2008, 
14. Krajewska Z., Bogdanowicz R., 2008, Wpływ Zatoki Puckiej na chemizm wód rezerwatu „Słone Łąki”, [w:] Partyka J., Pociask - Karteczka J., (red.) Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków, 179 - 187.

Ostatnio modyfikowane: 14.12.2012

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022