Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiBadania naukowePublikacjemgr Magda Sikora

Publikacje mgr Magdy Sikory

Publikacje mgr Magdy Sikory

 

1 Chlost I., Sikora M., 2015, Anthropogenic influence on the change of water relations of Gardnensko-Łebska Plain, Quaestiones Geographicae, wyd. naukowe Bogucki, Poznań (w druku).
2 Cieśliński R., Chlost I., Olszewska A., Sikora M., 2014, Influence of hydrological conditions on the state of selected plant habitats in the Slowinski National Park (Northern Poland) [in:] Gastescu P. (ed.), Marszelewski W. (ed.), Bretcan P. (ed.), Water resources and wetlands, Tulcea – Rumunia.
3 Sikora M., Cieśliński R., 2015, Kształtowanie się odpływu w zlewni zurbanizowanej na przykładzie zlewni Strzyży, Inżynieria Ekologiczna, nr 41, Warszawa, 69 – 78.
4 Sikora M., Cieśliński R., Pietruszyński Ł., 2014, Wpływ Gdańska na stosunki wodne zlewni rzeki Strzyża, [w:] Ciupa T. (red.), Suligowski R., Woda w mieście, Kielce, 253 – 263.
5 Cieśliński R., Sikora M., 2013, Wpływ globalnego ocieplenia na warunki hydrograficzne polskiej strefy południowego Bałtyku, rozdział w monografii, Szczecin.
6 Woźniak E., Sikora M., 2012, Krótkookresowe zmiany hydrograficzne i hydrologiczne w zlewni torfowiska Białe Błoto, [w:] Inżynieria Ekologiczna, Mokradła i ekosystemy słodkowodne funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona, nr 29, Warszawa, 162 - 173.
7 Sikora M., w druku, Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Tczew N-34-62-D.
8 Sikora M., w druku, Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Łasin N-34-87-A.
9 Sikora M., Cieśliński R., Bogdanowicz R., 2009, Wyspy Gdańska jako efekt przekształceń sieci hydrograficznej w zachodniej części delty Wisły, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac – Beneda (red.) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Wyd. FRUG, Gdańsk.

 

Ostatnio modyfikowane: 08.12.2015

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022