Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiBadania naukowePublikacjedr Izabela Chlost

Publikacje dr Izabeli Chlost

 1. Chlost I., Cieśliński R., 2017, Czy budowle i urządzenia hydrotechniczne są nam potrzebne? Studium przypadku na przykładzie Pomorza, Biuletyn Informacyjny PR FSNT NOT w Gdańsku, styczeń 2017: 28 - 29.
 2. Kirschenstein M., Chlost I., 2017, The characteristic of temperature changes in north - western Poland from 1950 to 2015  and their relation to North Atlantic Oscillation, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings, vol. 17, Energy and clear technologies issue 41, Nuclear technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change: 597 - 604, Albena, Bulgaria
 3. Chlost I., 2016, Water balance of Lake Łebsko [w:] Volčeka A. A. (red.) Aktual'nye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ: sbornik naučnyh statej Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Brest, 6 - 8 apriela 2016 g.: v dvuh častâh, č. 2.
 4. Chlost I., Cieśliński R., 2016, Wpływ uwarunkowań środowiskowych i antropogenicznych na zmiany poziomu wód gruntowych na wybranych torfowiskach Słowińskiego Parku Narodowego [w:] Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST II, Konferencja Naukowa, Jastrzębia Góra: 42 - 43.
 5. Cieśliński R., Chlost I., Budzisz M., 2016, Water circulation and recharge pathways of coastal lakes along the southern Baltic Sea in northern Poland, Limnol. Rev. 16, 2: 63 - 75. DOI: 10.2478/limre-2016-007;
 6. Chlost I., Cieśliński R., 2015, Próba oceny zmienności hydrodynamicznej i hydrochemicznej wód podziemnych na Mierzei Łebskiej [w:] Witak M. (red.) Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza: monografia poświęcona pamięci profesor Haliny Piekarek - Jankowskiej, Wyd. UG, Gdańsk:108 - 128.
 7. Chlost I., Sikora M., 2015, The impact of anthropogenic pressure on the change of water relations in Gardno - Łeba Lowland, Quaestiones Geographicae, vol. 34, no. 3: 17 - 31;
 8. Fac - Beneda J., Chlost I., 2014, Biodiversity in conditions of strong anthropopressure in the Vistula delta (Poland) [w:] Gastescu P., Marszelewski W., Bretcan P. (eds.), Water resources and wetlands – 2nd International Conference, Conference Proceedings, 11 - 13 September 2014, Romanian Limnogeographical Association: 424 - 431.
 9. Cieśliński R., Chlost I., Olszewska A., Sikora M., 2014, Influence of hydrological conditions on the state of selected plant habitats in the Slowinski National Park (Northern Poland) [w:] Gastescu P., Marszelewski W., Bretcan P. (eds.), Water resources and wetlands – 2nd International Conference, Conference Proceedings, 11 - 13 September 2014, Romanian Limnogeographical Association: 353 - 360.
 10. Chlost I., Jereczek - Korzeniewska K., 2014, Wody Sudetów I Przedgórza Sudeckiego, [w:] Marek A., Olszak I. (red.) Sudety i Przedgórze Sudeckie: środowisko, ludność, gospodarka, Wydawnictwo Silesia, Wrocław: 111 - 162.
 11. Chlost I., 2013, уровенный рeжим npuбpeжных oзep Пoльшы (нa npuмepe oзep Łebsko u Gardno), [w:] Abramova V., Bojko V.I., Grâdunova O.I., Lenivko S.M., Tokarčuk S.M. (red.) Monitoring okružaûŝej sredy: sbornik materialov II Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Brest, 25-27 sentâbrâ 2013 goda: v dvuh častâh, č. 1: 151 - 153;
 12. Chlost I., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000,  arkusz N-34-52-C Frombork, Główny Geodeta Kraju.
 13. Chlost I., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000,  arkusz N-33-86-A Nowe, Główny Geodeta Kraju
 14. Chlost I., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000,  arkusz N-33-58-D Sycewice, Główny Geodeta Kraju
 15. Chlost I., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000,  arkusz N-33-59-C Słupsk, Główny Geodeta Kraju
 16. Chlost I., 2012, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000,  arkusz N-34-75-A Sztum, Główny Geodeta Kraju
 17. Kozak A., Afranowicz - Cieślak R., Banaś K., Lazarus M., Pilacka L., Barcikowski M., Błażuk J., Czachorowski P., Czachorowski St., Jadwiszczak A., Kapusta A., Kidawa D., Narczyński T., Neubauer G., Pakulnicka J., Pietrzak L., Zmudczyńska - Skarbek K., Zwolnicki A., Lipińska B., Domino J., Gola G., Opitz M., Fac - Beneda J., Jereczek - Korzeniewska K., Chlost I., Czarnecki A., 2012, Wody delty Wisły: natura i kultura, FRUG, Gdańsk: 37.

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022