Zakład Hydrologii Badania naukowe Publikacje dr Iwona Bubak

Publikacje dr Iwony Bubak

 1. K. Milecka, B. Bogaczewicz-Adamczak,  Bubak I., 2002, Przeszłość jeziora Nierybno i jego otoczenia w późnym glacjale i starszym holocenie na podstawie analizy pyłkowej i okrzemek kopalnych, [W:] Park Narodowy „Bory Tucholskie” na tle projektowanego rezerwatu biosfery. [red.] J. Banaszak, K. Tobolskie, Charzykowy, 75-98
 2. Bubak I., B. Bogaczewicz-Adamczak, 2003, Recent benthic diatom assemblages from the Tuchola Pinewoods (Bory Tucholskie) lasek as a basis for palaeoecological reconstruction. [W:] Algae and Biological State of Water. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 3, 155-165
 3. Bubak I., B. Bogaczewicz-Adamczak, 2005, Fossil diatoms and chrysophyceae cysts as indicators of palaeoecological changes in lake Ostrowite (Tuchola Pinewoods). [W:] Oceanological and Hydrobiological Studeis, Vol. XXXIV, Supplement 3, University of Gdańsk, 269-286
 4. Bubak I., B. Bogaczewicz-Adamczak, 2006, Przemiany zbiorowisk okrzemek kopalnych w jeziorach Borów Tucholskich. [W:] Jeziora i torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie. [red.] G. Kowalewski, K. Milecka, Park Narodowy Bory Tucholskie Charzykowy, 107-116
 5. G. Kowalewski, M. Woszczyk, K. Milecka,  Bubak I., 2006, Osady denne Jeziora Ostrowite. . [W:] Jeziora i torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie. [red.] G. Kowalewski, K. Milecka, Park Narodowy Bory Tucholskie Charzykowy, 87-100
 6. A. Zgrundo, M. Dziengo-Czaja,  Bubak I., B. Bogaczewicz-Adamczak Studiem on the biodiversity of contemporary diatom assemblages In the Gulf of Gdańsk, Phycologica Polonica 2, Supl.
 7. Kruk-Dowgiałło L., Nowacki J., Błeńska M. (red.). 2013. Wykonanie kompleksowych poinwestycyjnych badań i pomiarów w rejonie Mechelinek w celu monitorowania wód Zatoki Puckiej w związku ze zrzutem solanki pochodzącej z budowy PMG Kosakowo. Autorzy: Błeńska M., Bogdaniuk M., Brzeska P.,  Bubak I., Dembska G., Dubiński M., Kruk-Dowgiałło L., Michałek M., Nowacki J., Olenycz M., Opioła R., Sapota G., Tarała A. WW IM w Gdańsku Nr 6732.
 8. Opioła R. i Tyszecki A. (red.). 2012. Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich. Współautorstwo: Bednarska  M., Behnke M., Brzeska P.,  Bubak I., Dawidowicz D., Kiejzik-Głowińska M., Kozerska J., Kruk-Dowgiałło L., Olenycz M., Opioła R., Pępek B., Rachwalska K., Rosłonkiewicz W., Szymański J., Tyszecki A., Zachowicz J. 2012. Problemy Ocen Środowiskowych Kwartalnik, Numer specjalny, ISSN 1507-0441, s. 123.
 9. Dubiński M.,  Bubak I. 2012. Oznaczenie składu gatunkowego, liczebności oraz biomasy struktur fitoplanktonu, w oparciu o aktualną metodykę HELCOM COMBINE, w 83 próbach dostarczonych przez zamawiającego. Wydawnictwa Wewnętrzne IM w Gdańsku nr 6667, s.13.
 10. Osowiecki A., Błeńska M., Michałek M., Brzeska P.,  Bubak I. 2012. Opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej. Sprawozdanie z wykonania III etapu + 5 załączników.  Wydawnictwa Wewnętrzne IM w Gdańsku nr 6676, s. 35
 11. Brzeska P.,  Bubak I.,  Kruk-Dowgiałło L., Łysiak-Pastuszak E., Kraśniewski W. 2011. Zapewnienie obsługi ćwiczenia interkalibracyjnego metod oceny elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych. Sprawozdanie z wykonania I etapu i II. Zleceniodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 4 załączniki, 40 s.
 12. Kruk-Dowgiałło L., Nowacki J.,  Bubak I.,  Olenycz M., Dubiński M., Opioła R. 2011. Wykonanie pomiarów pelagicznych w jednym cyklu badawczym w miejscach lokalizacji stacji badawczych na obszarze Zatoki Puckiej, wraz z opracowaniem merytorycznym wyników, w związku ze zrzutem solanki z PMG KOSAKOWO do Zatoki Puckiej. Zleceniodawca: INVESTGAS S.A., WW IM w Gdańsku Nr 6607, s. 1-15, 19-20, 34-40
 13. Dubiński M.,  Bubak I. 2010. Badania monitoringowe fitoplanktonu i chlorofilu „a” w rejonie zrzutu ścieków z Oczyszczalni „Wschód”. (w:) Monitoring podstawowy, analiza i omówienie wyników badań pod kątem wpływu zrzutu ścieków z Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku na jakość wód Zatoki Gdańskiej. WW Im w Gdańsku 6521
 14. Gałka M., Tobolski K.,  Bubak I. 2014. Late Glacial and Early Holocene lake level fluctuations in NE Poland tracked by macro-fossil, pollen and diatom records. Quaternary International, 1-16
 15. Pniewski F., Biskup P.,  Bubak I., Richard P., Latała A., Blanchard G. 2015. Photo-regulation in microphytobenthos from intertidal mudflats and nontidal coastal shallows. Coastal and Shelf Science
 16. Urbański J., Wochna A.,  Bubak I.,  Grzybowski W., Łukawska-Matuszewska K., Łącka M., Śliwińska S., Wojtasiewicz B., Zajączkowski M. 2016. Application of Landsat 8 imagery to regional-scale assessment of lake water quality. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. Vol. 51, s. 28-36
 17. Bukowiecka D., Tyburska A., Struniawski J., Jastrzębski P., Jewartowski B., Poźniak K., Kasprowicz G., Pastuszak G., Trochimiuk M, Abramowski A., Gaska M., Frasunek P., Nalbach-Moszyńska M., Brawata S.,  Bubak I., Gloza M. 2016. Identification of needs and requirements defined by services subordinated to the Minister of the Interior and Administration in key technology and user interfaces to develop a concept of the Video Signals Integrator (VSI) system. Proceedings Volume 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016; 100312J (2016); doi: 10.1117/12.2249995P
Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018