Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci mgr Alicja Olszewska

Staże odbyte przez mgr Alicję Olszewską

Staże odbyte przez mgr Alicję Olszewską

1. 17.08-30.11.2009 roku - W ramach Działania III programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy uzyskałam stypendium na 15 tygodniowy staż w Norweskim Instytucie Badań Rolnictwa i Ochrony Środowiska – BioForsk, gdzie zrealizowałam projekt badawczy pt: „Doskonalenie metod szacowania wielkości ładunku zanieczyszczeń w zlewni”.
2. 10.01-07.02.2011 roku – w ramach stypendiów na krótkoterminowe wizyty studyjne przyznawane przez Instytut Szwedzki, odbyłam 4 tygodniowy staż w Szwedzkim Instytucie Meteorologii i Hydrologii, gdzie realizowałam program doskonalenia wiedzy w zakresie modelowania hydrologicznego zlewni za pomocą modelu HYPE.

Ostatnio modyfikowane: 17.01.2013