Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci mgr Alicja Olszewska

Udział w projektach badawczych mgr Alicji Olszewskiej

Udział w projektach badawczych mgr Alicji Olszewskiej

1. Zrealizowałam projekt badawczy pt.: „Doskonalenie metod szacowania wielkości ładunku zanieczyszczeń w zlewni” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Działania III Stypendia Indywidualne programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekt rozliczony 30 grudnia 2009 r.). 
2. Byłam głównym realizatorem projektów Badań Własnych: 
- „Rola jezior w kształtowaniu odpływu ładunków zanieczyszczeń w zlewni dolnej Zbrzycy”, Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Jan Drwal (projekt rozliczony 15 stycznia 2010 r.) 
- oraz „Zastosowanie modelu zlewni rzecznej w badaniach przyczyn zmiany jakości wody na przykładzie zlewni Zbrzycy (dorzecze Brdy)”, Kierownik projektu: Dr hab. Robert Bogdanowicz prof. UG (projekt rozliczony 15 stycznia 2011 r.)
3. Aktywnie uczestniczyłam przy realizacji polsko - norweskiego projektu badawczego pt: „Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych” podczas realizacji zadania „ Metody oparte na GIS, monitoring i analiza modelowa” (projekt rozliczony 31.032011 r.). 
4. Aktywnie uczestniczyłam w pracach terenowych i laboratoryjnych w ramach realizowanego na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego przez Katedrę Hydrologii projektu badawczego nt. „Określenie zmienności sezonowej przepływów i składu chemicznego rzek oraz czystości wód w Zaborskim Parku Krajobrazowym” (Uzyskane wyniki badań wykorzystane będą w pracy doktorskiej). 
5. Pomagałam przy realizacji projektu ministerialnego nt. „Rola jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża Bałtyku południowego w transformacji jakości wód do nich dopływających na przykładzie jeziora Łebsko i Gardno”. Główny wykonawca: dr hab. Roman Cieśliński prof. UG, Katedra Hydrologii. 

Ostatnio modyfikowane: 17.01.2013