Zakład Hydrologii Zasoby Sprzęt pomiarowy Sprzęt do pomiarów fizyczno-chemicznych

Sprzęt do pomiarów fizyczno-chemicznych

Lp. RODZAJ MODEL PRODUCENT DOSTAWCA LICZBA OPIS
1 Spektrofotometr VIS PhotoLab Spektral WTW POL-EKO Aparatura 1 Urządzenie do pomiarów stacjonarnych
2 Spektrofotometr VIS NOVA 400 MERCK MERCK 1 Urządzenie do pomiarów stacjonarnych
3 Fotometr płomieniowy 410 SHERWOOD MEDSON 1 Urządzenie wyposażone w stacje 805 do rozcieńczania prób w stosunki 1:50 i 1:200
4 System chromatografii jonowej do oznaczania anionów i kationów z autosamplerem System ICS-1100 DIONEX AGA ANALITYCAL 1 System stanowią dwa chromatografy jonowe ISC-1100 i autosampler AS-DV sprzęzone do równoczesnego oznaczania podstawowych anionów i kationów
5 Miernik wieloparametrowy HQ30D HACH OMC ENVAG 1 Urządzenie wyposażone w elektrodę żelową pH
6 Miernik wieloparametrowy HQ40D HACH OMC ENVAG 1 Urządzenie wyposażone w elektrodę tlenową LDO
7 Demineralizator wody   HYDROLAB HYDROLAB 1  
8 Szafa termostatyczna ZFC 255 ZANUSSI POL-EKO Aparatura 1 Urządzenie utrzymuje stałą temperturę 20*C
9 Tester pH/EC/TDS/temp HI 98130 HANNA Instruments LABART S.A. 1 Urządzenie przenośne
10 Tester pH/EC/TDS/temp HI 98129 HANNA Instruments   1 Urządzenie przenośne do pomiaru zawartođci fosforanów w wodzie
11 Kolorymetr HI 93713 HANNA Instruments   1 Urządzenie przenośne do pomiaru zawartođci fosforanów w wodzie
12 Jonometr mikrokomputerowy CI-316 ELMETRON   1 Urządzenie przenośne
13 Termoreaktor CR-2010 WTW POL-EKO Aparatura 1  
14 Miernik do pomiaru TDS     MERA Sp. z o.o. 1  
15 Konduktometr YSI   OMC ENVAG 2  
16 Miernik Wieloparametrowy MULTI 350I SET     WTW 1  
17 Waga techniczna WS-23 MERA-WAG Gdańsk     Katedra jest wyposażona w 1 takie urządzenie
18 Waga analityczna WA-33 Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Gdańsk     Katedra jest wyposażona w 1 takie urządzenie

 

Ostatnio modyfikowane: 09.05.2014