Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiBadania naukoweProjekty badawczePozostałe

Pozostałe

TYTUŁ PROJEKTU

NR PROJEKTU (UMOWY)

W RAMACH

KIEROWNIK PROJEKTU

GŁÓWNY WYKONAWCA

Ocena wpływu warunków naturalnych i antropopresji na stan środowiska „Rezerwatu Beka” ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunków wodnych

WFOŚ/D/210/52/2004

dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

prof. dr hab. Jan Drwal

dr hab. Roman Cieśliński

Badanie wielkości ładunku zanieczyszczeń transportowanych rzekami Redą, Płutnicą, Gizdepką i Zagórską Strugą / Kanałem Leniwym do Zatoki Puckiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik do pomiaru objętościowego natężenia przepływu w postaci dopplerowskich prądomierzy profilujących i młynka elektromagnetycznego

WFOŚiGW w Gdańsku
nr RX-04/2006

dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

prof. dr hab. Jan Drwal

mgr inż. Artur Cysewski

Potamiczny transport zanieczyszczeń do Zatoki Puckiej Wewnętrznej ze źródeł lądowych. Dostawa, zmienność sezonowa i kierunki rozprzestrzeniania

WFOŚiGW w Gdańsku
nr RX-05/2007

dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Analiza reżimu hydrologicznego i hydrochemicznego oraz ocena stanu ekologicznego cieków wodnych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

WFOŚiGW w Gdańsku
nr RX-03/2008

dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rola jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża Bałtyku południowego w transformacji jakości wód do nich dopływających

dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

dr Roman Cieśliński

Wykonanie pomiarów batymetrycznych jeziora Ptasi Raj oraz jeziora Karaś

DAG/ZP/DPD-36A/2011
(zad. 559-G115-0925-1)

Projektu nr UDA.RPPM.05.03.00-00-001/09-00 „Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu”

dr Roman Cieśliński

mgr Jerzy Błaszkowski
mgr Łukasz Pietruszyński

Ostatnio modyfikowane: 18.02.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022