Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiO Zakładzie HydrologiiPracownicy i doktoranciprof. dr hab. Roman Cieśliński

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr. hab. Roman Cieśliński, prof. nadzw.

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr. hab. Roman Cieśliński,  prof. nadzw.

Imię i nazwisko

Roman Cieśliński

Tytuł/stopień naukowy

dr hab. profesor nadzwyczajny

Adres do korespondencji

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Numer pokoju

B 306

Telefon

(58) 523 65 29

Email

georc@univ.gda.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Hydrologii UG,

członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego,

członek Ławy Encyklopedystów Gdańskich

Zainteresowania badawcze

Hydrologia pojezierzy i pobrzeży młodoglacjalnych, hydrochemia, strefa kontaktu lądu i morza

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby

Turystyka, historia, film

 

PUBLIKACJE

Udział w projektach badawczych 

Najważniejsze odbyte kursy, szkolenia, zdobyte wyróżnienia i nagrody

Członkostwo w stowarzyszeniach

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022