Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiO Zakładzie HydrologiiPracownicy i doktorancidr Łukasz Pietruszyński

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr Łukasz Pietruszyński

Karta pracownika Katedry Hydrologii mgr. Łukasza Pietruszyńskiego

 

Imię i nazwisko

Łukasz Pietruszyński

Tytuł/stopień naukowy

doktor

Adres do korespondencji

ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Numer pokoju

B 328

Telefon

58 523 65 07

Email

lukasz.pietruszynski@ug.edu.pl

Pełnione funkcje

adiunkt

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z hydrologią obszarów zurbanizowanych, którym poświęciłem swoją pracę magisterską, jak również zagadnień związanych z obszarami młodoglacjalnymi, charakterystycznymi dla obszarów pojezierzy i pobrzeży południowobałtyckich. Zaś tematem rozprawy doktorskiej jest:” Rola obszarów bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w obiegu substancji biogenicznych w młodoglacjalnej zlewni (na przykładzie Borucinki)”.

 

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby

Oprócz zainteresowań naukowych pasjonują mnie podróże i fotografia. Dla przyjemności gram w siatkówkę.

 

PUBLIKACJE

Ostatnio modyfikowane: 02.11.2020mgr Łukasz Pietruszyński

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022