Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiO Zakładzie HydrologiiPracownicy i doktorancidr hab. Joanna Fac - Beneda, prof. UG

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw.

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr hab. Joanna Fac-Beneda,  prof. nadzw.

Imię i nazwisko

Joanna Fac-Beneda

Tytuł/stopień naukowy

dr hab. profesor nadzwyczajny

Adres do korespondencji

Ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Numer pokoju

B330

Telefon

58 523 65 30

Email

geojfb@univ.gda.pl

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. Studenckich

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG - członek

Polskie Towarzystwo Geograficzne - członek

Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN) - Przewodniczący V Wydziału Nauk o Ziemii 

Komisja Gospodarki Wodnej Delty Wisły oddziału Polskiej Akademii Nauk – vice prezes 

Zainteresowania badawcze

Przemiany stosunków wodnych na równinach aluwialnych, stosunki wodne obszarów młodoglacjalnych, analiza sieci, geometria fraktalna, systemy hydrograficzne, wypływy wód podziemnych.

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby

Literatura, film, sport - chińskie sztuki walki

 

PUBLIKACJE

Udział w projektach badawczych

Najważniejsze odbyte kursy, szkolenia, zdobyte wyróżnienia i nagrody

Członkostwo w stowarzyszeniach

Zespół dziekański

Tutoring

GTN

Ostatnio modyfikowane: 29.05.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022