Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr Iwona Bubak

Najważniejsze odbyte kursy, szkolenia, zdobyte wyróżnienia i nagrody dr Iwony Bubak

  • Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji. 17-18 października 2016 r. Warszawa, J.G. Training szkolenia specjalistyczne
  • Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko. 03 listopada 2016 r. Warszawa, J.G. Training szkolenia specjalistyczne
  • Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna w ramach projektu Szerokie wody Natury 2000. 4-5 października 2011 Hel, 11-12 października 2011 Ełk. Instytut na Rzecz Ekorozwoju
  • V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach słodkich i słonawych. 30 czerwca 2011. Gdynia
  • II Sesja Paleolimnologiczna Przeszłość dla przyszłości. Badania paleośrodowiskowe w ochronie przyrody jezior i torfowisk, 11 marca 2011, Poznań, Polska
  • NORPOLAR Final Workshop, 3-8 września 2010, Gdańsk, Polska
  • 6th Polish Micropalaeontological Workshop MIKRO-2000, 18-20 czerwca 2007, Gdańsk, Polska
  • 2011 - 2012: Studia podyplomowe Analityk systemów GIS, Uniwersytet Gdański
  • 2002 - 2003: Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Uprawnienia audytora wewnętrznego i pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001/OHSAS 18001

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018