Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci mgr Filip Duda

Udział w projektach badawczych mgr. Filipa Dudy

Udział w projektach badawczych mgr. Filipa Dudy

1.

Udział w projekcie badawczym: „Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego” (RenSiedTorf – POIS.05.01.00-00-327/10; 356/2011/Wn-11/OP-WK-PS/D) - członek ekipy technicznej w zespole hydrologów (od grudnia 2012).

Ostatnio modyfikowane: 17.12.2012