Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci mgr Joanna Jokiel

Publikacje mgr Joanny Jokiel

Publikacje mgr Joanny Jokiel

1. Jokiel J., Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz N-34-74-B, Gniew, Pryzmat, Częstochowa (w druku)
2. Jokiel J., Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz N-34-73-C, Śliwice, 2Polkart, Warszawa (w druku)
3. Jokiel J., Woźniak E., 2012, Czasowe zmiany sytuacji hydrograficznej słonych obszarów podmokłych rezerwatu Beka, Inżynieria Ekologiczna nr 29, s. 57-65
4. Krysiak J., Wylandowska E., Woźniak E., 2009, Charakterystyka wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac – Beneda (red.) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Wyd. FRUG, Gdańsk.

Ostatnio modyfikowane: 31.12.2012