Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr Izabela Chlost

Udział w projektach badawczych dr Izabeli Chlost

Udział w projektach badawczych dr Izabeli Chlost

1. 2012 r. - „Wody delty Wisły – natura i kultura” – finansowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – uczestnictwo;
2. 2008-2011 r. - Rola jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża Bałtyku południowego w transformacji jakości wód do nich dopływających na przykładzie jeziora Łebsko i Gardno” –finansowanego przez MNiSW w Warszawie – uczestnictwo.

Ostatnio modyfikowane: 31.12.2012