Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Członkostwo w stowarzyszeniach - dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

INQUA Coastal North & West Europe Working Group (CMP)

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP)

Komisja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych (KLiGOCz)

Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG)

The Association for Environmental Archaeology (AEA)

Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN)

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018