Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Najważniejsze odbyte kursy, szkolenia, zdobyte wyróżnienia i nagrody - dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

  1. Certyfikat Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska w zakresie do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
  2. Certyfikat Environment Agency Wielka Brytania - kurs naukowo - szkoleniowy: Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o River Habitat Survey.
  3. Zdobycie Certyfikatu w ramach Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast” PG Wydziału Architektury, w tym napisanie pracy dyplomowej: ”Ochrona i promowanie Grodziska w Sopocie jako element strefy rewitalizacji miasta Sopotu”.
  4. Ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2010 roku w zakresie „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”.
  5. Udział w ławie encyklopedystów przy wydawaniu „Encyklopedia Gdańska”.

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018