Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiO Zakładzie HydrologiiPracownicy i doktorancidr hab. Joanna Fac - Beneda, prof. UG

Publikacje - dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw.

Publikacje dr. hab. Joanny Fac-Benedy prof. nadzw.

 

2017

Rozdziały z monografii

Fac-Beneda Joanna: Struktura sieci hydrograficznej, w: Hydrologia Polski / Jokiel Paweł, Marszelewski Włodzimierz, Pociask-Karteczka Joanna ( red. ), 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19379-9, ss. 116-121

 

2016

Rozdziały z monografii

Angiel Joanna, Fac Beneda Joanna: dr hab. Joanna Angiel, w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 35-36

Cieśliński Roman, Fac Beneda Joanna: prof. dr hab. Jan Drwal (1943-2012), w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 47-49

Nowacki Jacek, Fac Beneda Joanna: dr Jacek Nowacki, w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 69-70

Artykuły z czasopism

Krajewska Zuzanna, Fac Beneda Joanna: Transport of biogenic substances in watercourses of Coastal Landscape Park, w: Journal of Elementology, vol. 21, nr 2, 2016, ss. 413-423, DOI:10.5601/jelem.2015.20.1.800

 

2015

Rozdziały z monografii

Fac Beneda Joanna: Wielkość odpływu szacowana z mapy średniego rocznego wskaźnika odpływu, w: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej / Absalon Damian, Matysik Magdalena, Ruman Marek ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 3, 2015, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ISBN 978-83-61695-26-4, ss. 161-176

Artykuły z czasopism

Fac Beneda Joanna: Wielkie rzeki Chin: funkcjonowanie, zasoby, symbolika, w: Rocznik Świętokrzyski seria B -nauki przyrodnicze, vol. 36, 2015, ss. 135-144

 

2014

Rozdziały z monografii

Fac Beneda Joanna: Mistrz i Jego Uczeń, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-205-2, ss. 13-15

Materiały konferencyjne

Fac-Beneda Joanna, Chlost Izabela: Biodiversity in conditions of strong anthropopressure in the Vistula Delta (Poland), w: Water resources and wetlands: 2nd International Conference, 11-13 September, 2014, Tulcea (Romania): conference proceedings / Gâştescu Petre, Marszelewski Włodzimierz, Bretcan Petre, Water Resources and Wetlands, 2014, Romanian Limnogeographical Association, ss. 424- 431

 

2013

Rozdziały z monografii

Fac Beneda Joanna: Charakterystyka hydrologiczna jeziora Druzno, w: Jezioro Druzno: monografia przyrodnicza / Nitecki Czesław ( red. ), 2013, Wydawnictwo Mantis: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ISBN 978-83-62860-17-3, ss. 15- 31

Artykuły z czasopism

Fac Beneda Joanna: Fractal structure of the Kashubian hydrographic system, w: Journal of Hydrology, vol. 488, 2013, ss. 48-54, DOI:10.1016/j.jhydrol.2013.02.033

 

2012

Książki autorskie

Gałka-Kozak Agnieszka, Afranowicz-Cieślak Renata, Banaś Krzysztof, Lazarus Magdalena, Pilacka Lucyna, Barcikowski Mateusz, Błażuk Jacek, Czachorowski Paweł, Czachorowski Stanisław, Jadwiszczak Andrzej, Kapusta Andrzej, Kidawa Dorota, Narczyński Tomasz, Neubauer Grzegorz, Pakulnicka Joanna, Pietrzak Lech, Zmudczyńska-Skarbek Katarzyna, Zwolicki Adrian, Lipińska Bogna, Domino Jerzy, Gola Grzegorz, Opitz Marek, Fac-Beneda Joanna, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Chlost Izabela, Czarnecki Adam: Wody delty Wisły: natura i kultura, 2012, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-166-2, 37 s.

Rozdziały z monografii

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-60-A Lębork-Zach, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-60-A, Lębork-Zach, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1894-6

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-60-B Lębork-Wsch, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-60-B, Lębork-Wsch, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1895-3

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-60-D Sierakowice, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-60-D, Sierakowice, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1896-0

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-71-D Tuchomie, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-71-D, Tuchomie, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1926-4

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-83-B Lipnica, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-83-B, Lipnica, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1934-9

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-84-B Karsin, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-84-B, Karsin, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1938-7

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-84-D Czersk, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-84-D, Czersk, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1929-5

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-63-A Nowy Dwór Gdański, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N34-63-A, Nowy Dwór Gdański, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1889- 2

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-63-C Malbork, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-63-C, Malbork, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1901-1

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-63-D Elbląg-Płd, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-63-D, Elbląg-Płd, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1876-2

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-73-A Czarna Woda, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-73-A, Czarna Woda, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1881-6

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-73-B Zblewo, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-73-B, Zblewo, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1914-1

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-74-A Starogard Gdański, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34- 74-A, Starogard Gdański, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1915-8

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-74-C Skórcz, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-74-C, Skórcz, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1916-5

Artykuły z czasopism

Fac-Beneda Joanna: Lakes in the cascade model of storage and drainage reservoirs, w: Limnological Review, vol. 11, nr 4, 2012, ss. 143-150, DOI:10.2478/v10194-011- 0036-y

 

2011

Książki autorskie

Fac-Beneda Joanna: Młodoglacjalny system hydrograficzny, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-862-3, 212, 5 k. tabl

Artykuły z czasopism

Drwal Jan, Cieśliński Roman, Fac-Beneda Joanna: Geographic record of human impact conference to different water relationships along a coastal river (the Łupawa catchment), w: Quaestiones Geographicae, vol. 30, nr 1, 2011, ss. 19-29, DOI:10.2478 /v10117-011-0002-4

 

2010

Rozdziały z monografii

Fac-Beneda Joanna: Hydrograficzne ślady bytności menonitów we wschodniej części delty Wisły, w: Zmiany stosunków wodnych w czasach historycznych, Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 9, 2010, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83- 62662-08-1, ss. 73-83

Fac-Beneda Joanna: Sezonowa zmienność elementarnej struktury hydrograficznej na obszarach młodoglacjalnych, w: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska: [Krajowy Kongres Hydrologiczny], t. 2, Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, nr 69, 2010, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, ISBN 978-83-89293-94-7, ss. 119-128

Artykuły z czasopism

Fac-Beneda Joanna: Estimation of total river runoff from small catchments in northern Poland, w: Folia Geographica. Series Geographica-Physica, vol. 41, 2010, ss. 85-92

 

2009

Rozdziały z monografii

Fac-Beneda Joanna: Hydrologiczne i hydrochemiczne cechy wody źródeł na obszarach młodoglacjalnych, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531- 028-3, ss. 390-398

Fac-Beneda Joanna, Woźniak Ewa: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-71-D Tuchomie, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-71- D, Tuchomie, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0435-2

Fac-Beneda Joanna, Woźniak Ewa: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-83-B Lipnica, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-83-B, Lipnica, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0439-0

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N33-84-B Karsin, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-84-B, Karsin, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0443-7

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N33-84-D Czersk, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-84-D, Czersk, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0445-1

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N34-73-A Czarna Woda, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-34-73-A, Czarna Woda, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0452-9

Fac-Beneda Joanna: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N34-73-C Śliwice, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-34-73-C, Śliwice, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0453-6

Fac-Beneda Joanna: River network of young glacial areas and its fractal dimension, w: River basin management V, WIT Transactions on Ecology and the Environment, nr 124, 2009, WIT Press, ISBN 978-1-84564-198-6, ss. 351-360, DOI:10.2495 /RM090321

Fac-Beneda Joanna, Przygrodzki Paweł: Sezonowa zmienność wykształcenia i zorganizowania sieci rzecznej Reknicy, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, ss. 244-248

Fac-Beneda Joanna, Jereczek Aleksandra: Wypływy wód podziemnych w dolinie Łeby, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, ss. 403-406

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2019

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022