Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr hab. Joanna Fac - Beneda, prof. UG

Członkostwo w stowarzyszeniach - dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw.

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG - członek

Polskie Towarzystwo Geograficzne - członek

Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN) – przewodniczący V Wydziału Nauk o Ziemi

Komisja Gospodarki Wodnej Delty Wisły oddziału Polskiej Akademii Nauk – vice prezes

Polskie Towarzystwo Limnologiczne – członek zarządu

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018