Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr hab. Joanna Fac - Beneda, prof. UG

Udział w projektach badawczych prof. UG dr hab. Joanny Fac-Beneda

Udział w projektach badawczych prof. UG dr hab. Joanny Fac-Beneda

 

GRANTY MNISW ORAZ KBN
1 Systemy hydrograficzne w obszarach młodoglacjalnych - grant habilitacyjny MNiSW 2764/B/P01/2008/35 N N306 276435 okres realizacji: 2008-2011 - kierownik i główny wykonawca 
GRANTY W RAMACH BADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI (REALIZOWANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA)
1 Hydrologiczne i hydrochemiczne cechy wody naturalnych wypływów wód podziemnych na obszarach młodoglacjanych BW G115-5-0459-8 - okres realizacji: 2008 - kierownik i główny wykonawca
2 Hydrologiczne funkcje elementów struktury hydrograficznej w zlewniach młodoglacjalnych BW 1240-5-0099-5 - okres realizacji: 2005- kierownik i główny wykonawca (współrealizotorzy prof. zw. dr hab. Jan Drwal, mgr Ewa Hryniszak (Woźniak)
3 Hydrologiczne funkcje elementów struktury hydrograficznej w zlewniach młodoglacjalnych BW 1240-5-0043-4 - okres realizacji: 2004 - kierownik i główny wykonawca (współrealizotorzy prof. zw. dr hab. Jan Drwal, mgr Ewa Hryniszak (Woźniak)
4 Elementarna struktura hydrograficzna wybranych zlewni Pojezierza Pomorskiego BW 1240-5-0124-3 - okres realizacji: 2003 - kierownik i główny wykonawca (współrealizotorzy mgr Ewa Hryniszak, mgr Sylwia Magierska (Rudyk)
5 Struktura hydrograficzna wschodniej części delty Wisły jako kryterium oceny przemian stosunków wodnych BW 1240-5-0090-2 - okres realizacji: 2002 - kierownik i główny wykonawca 
INNE PROJEKTY
1 Wpływ sąsiedztwa Zatoki Puckiej na stosunki wodne rezerwatu Beka - okres realizacji: 2002-2004 wykonawca (kierownik: prof. dr hab. Jan Drwal) współpraca - OTOP, dofinansowanie ECOFUNDUSZ w Warszawie 
Norway Grants I EEA Grants: 
1 Innovative solutions for wastewater management in rural (Innowacyjne technologie gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych) współpraca - Politechnika Gdańska, Uniwersytet Łódzki i Norweski Instytut Badań Rolniczych i Środowiskowych Bioforsk NORWETareas NORWET PL0271 - okres realizacji: 2008-2011 wykonawca (kierownik: dr inż. Andrzej Tonderski [Pomcert Gdynia])
2 Różnorodność przyrodnicza Żuław Gdańskich i Żuław Wielkich - ekspertyza hydrologiczna w ramach projektu pn. Walory krajobrazowe i kulturowe wodnych układów Żuław Wiślanych - projekt finansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOS/D/515/99/2012 - koordynator ds. hydrologicznych, wykonawca 
3 Walory krajobrazowe i kulturowe wodnych układów Żuław Elbląskich - ekspertyza hydrologiczna w ramach projektu pn. Walory krajobrazowe i kulturowe wodnych układów Żuław Wiślanych - projekt finansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie nr 00061/12/04012/OP-DO/D" - koordynator ds. hydrologicznych, wykonawca

 

Ostatnio modyfikowane: 15.10.2013