Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci prof. dr hab. Roman Cieśliński

Członkostwo w stowarzyszeniach - dr. hab. Roman Cieśliński, prof. nadzw.

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Limnologiczne

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – od 2008 roku

Polskie Towarzystwo Paleolimnologiczne

Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN)

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018