Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci prof. dr hab. Roman Cieśliński

Najważniejsze odbyte kursy, szkolenia, zdobyte wyróżnienia i nagrody - dr hab. Roman Cieśliński, prof. nadzw.

  1. Warsztaty Regionalne Polski Północnej - "Bałtycki Interreg III B - możliwości realizacji projektów transnarodowych" - 12 grudzień 2003 roku.
  2. Kurs "Kierownika wycieczek szkolnych oraz form wypoczynku letniego i zimowego" zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego FAKTOR w Olsztynie - 12 czerwiec 2001 roku.
  3. Ścieżki edukacyjne - nowy wymiar pracy wychowawczej szkół, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku - 2001 rok.
  4. Kurs nt. "Technologia Informacyjna w Praktyce" zorganizowany przez DC Edukacja - 6 - 10 sierpień 2001 roku (40 godzin).
  5. Warsztaty nt. "Krążenie materii i przepływ energii w systemie przyrodniczym Ziemi" zorganizowany przez WSiP w Warszawie - 30 listopada 2002 roku.
  6. Warsztaty nt. "Planowanie procesu dydaktycznego" zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - 2003 rok.
  7. Nauczyciel mianowany - Prezydent Miasta Gdańska - 1 lipiec 2003 roku.
  8. Szkolenie nt. "Wprowadzenie do data mining i systemu STATISTICA Data Miner" - Gdańsk, 8 marca 2007 roku.
  9. Indywidualna nagroda stopnia pierwszego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 2012 rok.

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018