Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiArchiwumKonferencja 18.10.2013

Zaproszenie na konferencję naukową ASPEKTY BADAŃ WODY W XX I XXI WIEKU

Katedra Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową ASPEKTY BADAŃ WODY W XX I XXI WIEKU, która odbędzie się 18 października 2013 r. Konferencja będzie dedykowana pamięci Panów Profesorów prof. dr. hab. Jana Drwala i prof. UG dr. hab. Roberta Bogdanowicza.

 

Konferencję patronatem objęli:

J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek,

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dr hab. Waldemar Surosz,

Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Mirosław Miętus.

 

Tematyka konferencji:

Geograficzne aspekty badań hydrologicznych

Badania w małych zlewniach

Zjawiska ekstremalne

Ilość i jakość zasobów wodnych

Obieg wody na obszarach podmokłych

Obieg wody na obszarach zurbanizowanych

Modelowanie hydrologiczne

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka

Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski

Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski

Prof. dr hab. Alfred Kaniecki

Prof. dr hab. Piotr Kowalik

Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. UG dr hab. Roman Cieśliński

Prof. UG dr hab. Joanna Fac-Beneda

dr Izabela Chlost

dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

dr Ewa Woźniak

mgr Zuzanna Krajewska

 

Miejsce konferencji:

 

Instutyt Geografii UG

ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

 

Szczegóły znajdują się w załączniku/ulotce:

 ulotka

 

​Karta zgłoszeniowa:

 Karta zgłoszeniowa

 

Sponsorzy:

Patronat:

Ostatnio modyfikowane: 05.11.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022